Bảng Lãi suất ngân hàng vietcombank cập nhật 10/2021 ( Tham Khảo )Biểu lãi suất ngân hàng vietcombank mới nhất tháng 10/2021 Các khoản tiền gửi trong thời gian từ 1 tháng đến dưới 3 tháng được niêm yết với lãi suất 3,1%/năm. • Tư Vấn Hoàn Toàn Miễn Phí
 • Hỗ trợ về thủ tục hồ sơ điều kiện vay tín chấp

  Lãi suất tiền gửi tại các kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng hưởng chung lãi suất 3,4%/năm. vietcombank huy động cùng mức lãi suất 4%/năm cho tất cả các khoản tiết kiệm mở mới và tái tục tại kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng.

  Lãi suất ngân hàng vietcombank tại kỳ hạn từ 12 tháng đến 36 tháng và trên 36 tháng cùng được duy trì ở mức 5,6%/năm. Theo khảo sát, đây là mức lãi suất cao nhất đang được huy động tại vietcombank ở thời điểm hiện tại.

  Với khách hàng gửi tiền trong thời gian ngắn dưới 1 tháng sẽ được áp dụng lãi suất 0,2%/năm. Tiền gửi không kỳ hạn có lãi suất được ấn định ở mức 0,1%/năm.

  Biểu lãi suất ngân hàng vietcombank mới nhất tháng 10/2021 ( tham khảo )

  Kỳ hạn

  Trần lãi suất huy động (%/năm)

  Khách hàng Cá nhân

  Khách hàng Tổ chức (Không bao gồm tổ chức tín dụng)

  VND

  USD

  EUR

  VND

  USD

  EUR

  Không kỳ hạn

  0,1

  0

  0

  0,2

  0

  0

  Dưới 1 tháng

  0,2

  0

  -

  0,2

  0

  -

  Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng

  3,1

  0

  0,1

  3

  0

  0,1

  Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng

  3,1

  0

  0,1

  3

  0

  0,1

  Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng

  3,4

  0

  0,1

  3,3

  0

  0,1

  Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng

  3,4

  0

  0,1

  3,3

  0

  0,1

  Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng

  3,4

  0

  0,1

  3,3

  0

  0,1

  Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng

  4

  0

  0,1

  3,7

  0

  0,1

  Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng

  4

  0

  0,1

  3,7

  0

  0,1

  Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng

  4

  0

  0,1

  3,7

  0

  0,1

  Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng

  4

  0

  0,1

  3,7

  0

  0,1

  Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng

  4

  0

  0,1

  3,7

  0

  0,1

  Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng

  4

  0

  0,1

  3,7

  0

  0,1

  12 tháng

  5,6

  0

  0,2

  4,9

  0

  0,2

  Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng

  5,6

  0

  0,2

  4,9

  0

  0,2

  Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng

  5,6

  0

  0,2

  4,9

  0

  0,2

  Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

  5,6

  0

  0,2

  4,9

  0

  0,2

  36 tháng

  5,6

  0

  0,2

  4,9

  0

  0,2

  Trên 36 tháng

  5,6

  0

  0,2

  4,9

  0

  0,2  Tương tự, lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng là tổ chức/doanh nghiệp cũng không thay đổi so với trước. Các khoản tiền gửi tại kỳ hạn từ 1 tháng đến trên 36 tháng có lãi suất giao động từ 3%/năm đến 4,9% năm.

  Trong đó, kỳ hạn 1 tháng đến dưới 3 tháng có lãi suất huy động thấp nhất ở mức 3%/năm. Tiền gửi tại kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng có lãi suất 3,3%/năm. Tất cả các kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng cùng hưởng chung lãi suất là 4,7%/năm.

  vietcombank duy trì lãi suất 4,9%/năm cho các khoản tiền gửi tiết kiệm của khách hàng doanh nghiệp tại kỳ hạn từ 12 tháng đến trên 36 tháng.

  Lãi suất tại các kỳ hạn gửi dưới 1 tháng và tiền gửi không kỳ hạn cùng là 0,2%/năm.

  Lãi suất ngân hàng tại chi nhánh có thể thấp hơn trần lãi suất huy động được đăng tải trên đây. Để biết mức lãi suất cụ thể Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng Giao dịch vietcombank trên cả nước.

KIẾN THỨC VAY VỐN TIÊU DÙNG NGÂN HÀNG


G
G