Vay theo bảo hiểm nhân thọ

Hình thức vay theo Bảo hiểm nhân thọ Vietcombank cũng là gói vay tín chấp. Tức là khách hàng không cần thế chấp bất cứ tài sản nào, cũng không cần có người bảo lãnh thứ ba.Hình thức vay này, áp dụng cho những khách hàng đã tham gia và có hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ ở bất cứ công ty bảo hiểm nào.v


G
G